Etkinlik Ekibi

Anasayfa » Etkinlik Ekibi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ertuğrul ÇAM Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ Mühendı̇slı̇k Fakültesı̇ Elektrı̇k-Elektronı̇k Mühendı̇slı̇ğı̇ Bölümü
Prof. Dr. Nazan OCAK İSKELELİ Ondokuz Mayıs Ünı̇versı̇tesı̇ Eğı̇tı̇m Fakültesı̇
Doç. Dr. Salı̇h ÖZER Muş Alparslan Ünı̇versı̇tesı̇ Mühendı̇slı̇k-Mı̇marlık Fakültesı̇ Makı̇ne Mühendı̇slı̇ğı̇ Bölümü
Doç. Dr. Buğra GENÇ Ondokuz Mayıs Ünı̇versı̇tesı̇ Veterı̇ner Fakültesı̇
Doç. Dr. Mücahı̇t YILDIRIM Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ İktı̇sadı̇, İdarı̇ ve Sosyal Bı̇lı̇mler Fakültesı̇ Coğrafya Bölümü
Doç. Dr. Cumhur TÜRK Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ İktı̇sadı̇, İdarı̇ ve Sosyal Bı̇lı̇mler Fakültesı̇ İletı̇şı̇m Tasarımı ve Yönetı̇mı̇ Bölümü
Doç. Dr. Ayça KARTAL Muş Alparslan Ünı̇versı̇tesı̇ Eğitim Fakültesı̇ Temel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Muammer TÜRKOĞLU Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ Mühendı̇slı̇k Fakültesı̇ Yazılım Mühendı̇slı̇ğı̇ Bölümü
Dr. Nurettı̇n ŞENYER Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ Mühendı̇slı̇k Fakültesı̇ Yazılım Mühendı̇slı̇ğı̇ Bölümü
Öğr. Gör. Müberra GENÇ Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ Rektörlük

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ertuğrul ÇAM Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ Mühendı̇slı̇k Fakültesı̇ Elektrı̇k-Elektronı̇k Mühendı̇slı̇ğı̇ Bölümü
Prof. Dr. Nazan OCAK İSKELELİ Ondokuz Mayıs Ünı̇versı̇tesı̇ Eğı̇tı̇m Fakültesı̇
Doç. Dr. Salı̇h ÖZER Muş Alparslan Ünı̇versı̇tesı̇ Mühendı̇slı̇k-Mı̇marlık Fakültesı̇ Makı̇ne Mühendı̇slı̇ğı̇ Bölümü
Doç. Dr. Buğra GENÇ Ondokuz Mayıs Ünı̇versı̇tesı̇ Veterı̇ner Fakültesı̇
Doç. Dr. Mücahı̇t YILDIRIM Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ İktı̇sadı̇, İdarı̇ ve Sosyal Bı̇lı̇mler Fakültesı̇ Coğrafya Bölümü
Doç. Dr. Cumhur TÜRK Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ İktı̇sadı̇, İdarı̇ ve Sosyal Bı̇lı̇mler Fakültesı̇ İletı̇şı̇m Tasarımı ve Yönetı̇mı̇ Bölümü
Doç. Dr. Ayça KARTAL Muş Alparslan Ünı̇versı̇tesı̇ Eğitim Fakültesı̇ Temel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Muammer TÜRKOĞLU Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ Mühendı̇slı̇k Fakültesı̇ Yazılım Mühendı̇slı̇ğı̇ Bölümü
Dr. Nurettı̇n ŞENYER Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ Mühendı̇slı̇k Fakültesı̇ Yazılım Mühendı̇slı̇ğı̇ Bölümü
Öğr. Gör. Müberra GENÇ Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ Rektörlük

 

Yerel Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ertuğrul ÇAM Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ Mühendı̇slı̇k Fakültesı̇ Elektrı̇k-Elektronı̇k Mühendı̇slı̇ğı̇ Bölümü
Doç. Dr. Cumhur TÜRK Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ İktı̇sadı̇, İdarı̇ ve Sosyal Bı̇lı̇mler Fakültesı̇ İletı̇şı̇m Tasarımı ve Yönetı̇mı̇ Bölümü
Öğr. Gör. Emine Özlem DENGİZ Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ Rektörlük
Öğr. Gör. Müberra GENÇ Samsun Ünı̇versı̇tesı̇ Rektörlük